Od marca do czerwca 2019r. nasza szkoła  uczestniczyła w ogólnoposkiej akcji „Szkoła wolna od nienawiści”. Jak czytamy na stronie  https://szkolatolerancji.ceo.org.pl „celem akcji  było włączenie społeczności szkolnej w działania przeciw mowie nienawiści, zwiększenie świadomości problemu w szkole oraz manifestacja swojego sprzeciwu wobec nienawiści i hejtowaniu!”. Udział w przedsięwzięciu składał się z czterech kroków. Zadanie pierwsze polegało na przejściu kursu internetowego składającego się z czterech modułów (Czym jest mowa nienawiści?, Mowa nienawiści – jak to działa?, Strategie przeciwdziałania mowie nienawiści, Inspiracje do działania). Krok drugi: Członkowie Samorządu Uczniowskiego (Marcel, Wiktoria, Monika, Sylwester, Amelia, Zuzanna i Laura) jednogłośnie zdecydowali o zorganizowaniu warsztatów, które nazwaliśmy - „Nauczmy się o mowie nienawiści”. Krok trzeci: Stworzyliśmy prezentację multimedialną wykorzystując materiały edukacyjne dostępne  na stronie pomysłodawcy akcji. Krok czwarty polegał na zaproszeniu uczniów i wychowawców klas szóstych do udziału w warsztatach. W dniach 10-14 czerwca br. przeprowadziliśmy dwugodzinne szkolenia w klasach VI a, VI c, VI e i VI f. Wspólnie z uczestnikami stworzyliśmy zasady warsztatów. Podczas ćwiczeń uczniowie dowiedzieli się Czym jest tożsamość?, udzielaliśmy odpowiedzi na pytanie - Kim jestem? Czym jest koło różnorodności? Wspólnie wyciągnęliśmy wnioski dotyczące dyskryminacji, tożsamości i różnicowania osobowości. Uczestnicy warsztatów zdefiniowali słowa klucze: dyskryminacja, mowa nienawiści, hejt, stereotyp, trollowanie, bullying, język wrogości oraz cyberprzemoc. W nastepnym ćwiczeniu (TAK/NIE-Linia różnych opinii) odpowiadaliśmy na pytania: Zawsze powinniśmy być dla siebie mili? Najlepiej, gdy wszyscy się ze sobą zgadzamy? W szkole akceptujemy wszystko/wszystkich? W Internecie można pozwolić sobie na więcej? Wszystkie treści w mediach/Internecie powinny być cenzurowane? Byłem/byłam hejtowana? Uczestnicy akcji dowiedzieli się również -  Jak można rodzić sobie z mową nienawiści, hejtem? Gdzie szukać pomocy? Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci? W dalszej części spotkania obejrzeliśmy poruszający film pt. „Cyrk motyli” (https://www.youtube.com/watch?v=BoohNb-BPPw). Na zakończenie dyskusji dotyczącej filmu, uczennica przeczytała fragment książki Nicka Vujicica  pt. ”Nie daj się gnębić”. Warsztaty dobiegły końca. Mamy nadzieję, że nasza szkoła będzie WOLNA OD NIENAWISCI.

Samorząd Uczniowski SP1 Czersk

Rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci przez https://szkolatolerancji.ceo.org.pl

Rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci przez Szkołę Podstawową nr 1 w Czersku

Rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci przez Szkołę Podstawową nr 1 w Czersku

Rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci przez Szkołę Podstawową nr 1 w Czersku

Rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci przez Szkołę Podstawową nr 1 w Czersku

Rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci przez Szkołę Podstawową nr 1 w Czersku

Rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci przez Szkołę Podstawową nr 1 w Czersku

Rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci przez Szkołę Podstawową nr 1 w Czersku

Rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci przez Szkołę Podstawową nr 1 w Czersku

Rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci przez Szkołę Podstawową nr 1 w Czersku

Rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci przez Szkołę Podstawową nr 1 w Czersku

Rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci przez Szkołę Podstawową nr 1 w Czersku

Rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci przez Szkołę Podstawową nr 1 w Czersku