Szkoła Wolna od Nienawiści - to nowa akcja do, której przystąpiła Nasza Szkoła. 

Nienawiść nie jest tematem łatwym. Każdy z nas spotyka się z nią na codzień. W domu, pracy, sklepie, telewizji, radiu,  wszędzie możemy spotkać nienawiść. Chcemy aby nasza szkoła była Wolna od Nienawiści a nasi uczniowie świadomi jak łatwo jest zranić drugiego człowieka, nie tylko gestem, czynem ale również słowem.

Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z mniejszości narodowej, mniejszości wyznaniowej bądź mające inny kolor skóry niż reszta uczniów. Oni doskonale wiedzą czym jest mowa nienawiści. Często mieli z nią do czynienia. Wykorzystaliśmy ich doświadczenia podczas warsztatów, które przeprowadzaliśmy w naszej szkole.  W trakcie ich trwania wspólnie z uczniami zastanawialiśmy się jak przeciwstawiać się agresji, jak ją powstrzymać oraz jak  zmienić nastawienie do innych osób, żeby nie wyrządzać im krzywdy i ich szanować.

W tym dniu uczniowie i nauczyciele  na znak jedności i protestu przeciwko przemocy i agresji ubrali się w białe koszulki. Na godzinach wychowawczych były prowadzone lekcje pt. Mowa nienawiści - Szkoła Wolna od Nienawiści,  na których wychowawcy wyjaśniali czym jest mowa nienawiści, prezentowali jaka jest realna krzywda na temat przemocy słownej w Internecie, czym jest hejt, wirtualna agresja, rasizm, szowinizm, obojętność wobec krzywd drugiego człowieka.

W klasach I-III odbyły się zajęcia o stereotypach panujących wśród obcokrajowców dotyczące Polaków. Dzieci usłyszały jak postrzegają nas mieszkańcy innych państw na świecie. Dzieci rozmawiały o swoich uczuciach i emocjach. Dowiedziały się, że mowa nienawiści występuje wszędzie: w internecie, telewizji, radiu, w przestrzeni publicznej miast i miasteczek np. na murach i w rozmowach wsród ludzi.

W klasach IV-VI oraz VII-VIII uczulaliśmy dzieci jak reagować i przeciwdziałać mowie nienawiści. Jak mówić Stop! Jak przeciwdziałać wykluczeniu przemocy w szkole. Do kogo mogą się zgłosić jeśli czują się dyskryminowani. Poznawali słowa i zdania, które w zależności od kontekstu mogą być obraźliwe bądź nie.

Każda klasa niezależnie od wieku wykonała plakat bądź kolaż pt. "Szkoła Wolna od Nienawiści",  z których zrobiliśmy wystawę tak aby każdy mógł obejrzeć pracę kolegów i koleżanek, zastanowić się oraz zapoznać z tematem nienawiści postrzeganym oczami rówieśników.

To nie koniec naszych działań. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji nasi uczniowie zrozumieli jak ważne jest jak traktujemy drugiego człowieka i nieważne jest gdzie się urodziliśmy, jaki mamy kolor skóry, jakim językiem mówimy,  w co wierzymy ale że jesteśmy takimi samymi ludźmi.

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-13-w-Olsztynie-im-Komisji-Edukacji-Narodowej-1767616056783559/?epa=SEARCH_BOX.