Akcja "Szkoła wolna od nienawiści " rozpoczęła się w SP nr2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile już 26 lutego. 

W ramach akcji koordynatorki zapoznały się z niezbędnymi do przeprowadzenia zajęć materiałami  edukacyjnymi, dostępnymi w ramach kursu internetowego na stronie internetowej akcji Szkoła wolna  od nienawiści. Następnie przygotowały scenariusze zajęć warsztatowych: dla klas IV – VI: zajęcia poświęcone przeciwdziałaniu hejtowi oraz sposobom radzenia sobie z nim, dla klas VII, VIII i III gimnazjum: czym jest mowa nienawiści, jakie są je źródła, jak się jej przeciwstawić.

W warsztach udział wzięło 11 klas: 2 klasy czwarte, 2 klasy piąte, 1 klasa szósta, 2 klasy siódme, 1 klasa ósma i 3 klasy trzecie gimnazjum. 

Wszystkie zajęcia miały charakter warsztatowy. Prowadzące wykorzystywały różnego rodzaju materiały dydaktyczne:  plakaty: Koło różnorodności, Piramida nienawiści; filmy: Dodaj do znajomych, Dyskryminacja (nie) w naszej szkole,  powiązane z filmami karty pracy, ćwiczenia aktywizujące: Twoja tożsamość, Zasady antyhejtowe.

Ważnym elementem zajęć były dyskusje z uczestnikami. Atmosfera podczas zajęć bywała gorąca - uczniowie dzielili się swoimi, często trudnymi   doświadczeniami związanymi z obecnościa w internecie,  dyskutowali na temat  granic wolności słowa i  wolności osobistej. 

Efekty akcji to:

 - podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat hejtu i mowy nienawiści,

 - uświadomienie negatywnych  skutków społecznych i prawnych wyżej wymienionych zjawisk,

 - ukazanie  mechanizmów powstania stereotypów i ich szkodliwości,

 - wdrażanie uczniów do przyjęcia większej odpowiedzialności za własne słowa poprzez stosowanie komunikatu „ja”

 -   uwrażliwienie na jakość komunikacji międzyludzkiej,

 - wskazanie sposobów radzenia sobie z hejtem,  reagowania na przejawy mowy nienawiści.

 

 

Trochę teorii...
Kim jestem? do jakich grup przynależę?
Wypracowujemy zasady antyhejtowe.
Rozmawiamy o niszczącej sile nienawiści.

Zajęcia realizowały nauczycielki świetlicy: Iwona Krasowska i Dominika Łusiewicz.