W ramach akcji  przeprowadzono warsztaty z grupą młodzieży objętych pomoca psychologiczną z powodu przemocy w rodzinie. Grupa liczyła 10 osób. Odbyły się 3 spotkania w ramach których rozmawiano czym jest tolerancja a czym nienawiść.  Uczniowie w dwóch zespołach przedstawiali scenki pokazujące brak tolarancji i alternatywne zachowanie wolne od nienawiści. Scenki dotyczyły:

a) "Obcy " w naszej klasie / tolarancja wobec Muzułmanina/

b)  Nowy w naszej klasie / tolerancja wobec ucznia niepełnosprawnego /

c) W moim domu nie ma/jest nienawiść.

Całość została zakończona plakatem- Jesteśmy przeciwko nienawiści. / uczniowie wkleili swoje zdjęcia w napis/.

 

Ze względu na brak zgody na upublicznienie wizerunku osób biorących udział w zajęciach do sprawozdania nie zostały dołączone zdjęcia.