W realizację działań akcji "Szkoła Wolna od Nienawiści"  zaangażowali się przede wszystkim starsi uczniowie naszej szkoły z klas: 8a, 8b, 7a, 6a, 7b.  Zorganizowali oni w szkole Dzień przeciw Nienawiści i przygotowali dla rówieśników warsztaty połączone z  występem artystycznym. Spotkanie w auli szkolnej, w którym wzięli udział uczniowie z klas  IV-VIII, rozpoczęło się od piosenki w wykonaniu uczniów klasy 7a - był to utwór "Heal the world" Michaela Jacksona.  

"Ulecz świat
Stwórz z niego lepsze miejsce
Dla Ciebie, dla mnie
I dla wszystkich ludzkich ras..."

Po tym utworze uczeń klasy 7a wyrecytował wiersz pt. "Nienawiść", którego autorką jest Wisława Szymborska.

 

"Spójrzcie, jak wciąż sprawna,
Jak dobrze się trzyma 
w naszym stuleciu nienawiść.
Jak lekko bierze wysokie przeszkody.
Jakie to łatwe dla niej - skoczyć, dopaść.

Nie jest jak inne uczucia.
Starsza i młodsza od nich równocześnie.
Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia.
Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym.

Religia nie religia -
byle przyklęknąć na starcie.
Ojczyzna nie ojczyzna -
byle się zerwać do biegu (...)"

Część warsztatową rozpoczęliśmy od filmu "Zamiast hejtować, zyskaj przyjaciela". Następnie przeszliśmy do dyskusji, czym są: hejt i mowa nienawiści. Uczniowie w małych grupach zapisywali swoje skojarzenia z tymi terminami. Wskazywali także przyczyny tych zjawisk a także ich skutki. Od smutku aż po próby samobójcze. 

Następnie spośród rozsypanych na podłodze kartek z różnymi  zwrotami uczniowie wybierali te, które zechcieliby zabrać ze sobą - słowa życzliwe, świadczące o akceptacji i  tolerancji odmienności wrzucali do walizki. Słowa, które ranią, sa przejawem nietolerancji,  braku akceptacji, zwroty obraźliwe - wrzucili do symbolicznego, przygotowanego specjalnie na tę okazję,  kosza.  Wspólnie ustaliliśmy, że tych słów nie używamy w przestrzeni publicznej, w wirtualnym świecie, bo słowa mają wielką moc i potrafią bardzo zranic. Na zakończenie zajęć grupy tworzyły projekty nadruków na koszulki z hasłami przeciwko hejtowi i mowie nienawiści. 
W tym samym czasie wybrani uczniowie klasy 8a i 8b przygotowali na szkolnym korytarzu wystawę plakatów, które zostały nagrodzone w szkolnym konkursie, zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski. Hasło konkursu było zgodne z celami i założeniami akcji - "Stop mowie nienawiści - wybieram szacunek".  Najepsze prace zostały nagrodzone na apelu wychowawczym, zorganizowanym w szkole w celu podsumowania konkursów i działań w II okresie roku szkolnego. 
W tym samym czasie na lekcjach języka polskiego i na godzinach wychowawczych powstawały Klasowe książki dobrego słowa. Zadaniem każdego ucznia było przygotowanie jednej kartki zawierającej życzliwe przesłanie dla wylosowanej osoby z klasy. Wszystkie powstałe kartki łączono w jedną książkę. 

Zadbaliśmy też o wizualizację - na drzwiach sal lekcyjnych w tym dniu zawisły kolorowe plakaty, wydrukowane przez rodziców naszych uczniów. Plakaty z materiałów dostępnych na stronie organizatorów akcji "Szkoła Wolna od Nienawiści". Obok zawisły także  zasady antyhejtowe . 

Ostatnim naszym wspólnym działaniem było wyjście z grupą chętnyh uczniów  do pobliskiego Centrum Handlowego - zaopatrzeni w transparent i ulotki przeszliśmy wzdłuż
i wszerz okolice naszej szkoły, zostawiając baloniki z "dobrym słowem" w aptece, przychodni, cukierni, przedszkolu... Ten nasz mały happening odbył się pod hasłem "Dobre słowa wiszą w powietrzu". Trzeba tylko zechcieć po nie sięgnąć... Wyciągnąć rękę i ściągnąć je jak balonik na ziemię... I przenieść do codziennej rozmowy.