SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI AKCJI "SZKOŁA WOLNA OD  NIENAWIŚCI"

Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie chcąc wyjść na przeciw oczekiwaniom młodzieży i sprostać ich potrzebom emcjonalnym w kwestii poczucia bezpieczeństwa i przeciwstawiania się nienawiści wzięła udział w akcji "Szkoła wolna od nienawiści". Udział w akcji miał na celu ukazanie, uśmiadomienie uczniom, że nawet słowem, gestem możemy komuś zrobić krzywdę. 

Akcja przebiegała trójtorowo. Pierwsza część (przed oficjalnym przystąpieniem do działań) polegała na opracowaniu przedstawienia profilaktycznego. Tematyka związana stricte z nienawiścią. Przedstawienie zakończyło się wręczeniem każdemu symbolicznego lizaka w kształcie serca. 

Druga część skoncentrowała się na utworzeniu koszulek z własnoręcznie wypisanymi alternatywami dla zachowań agresywnych. Udział w tym działaniu wzięły klasy IV-VIII. Zwieńczeniem akcji była symboliczna budowa mostu Tolerancji" wznoszącego się nad rzeką "Nienawiści". Udział w przedsięwzięciu wzięli wszyscy chętni uczniowie ze szkoły. 

Międzyczasie drzwi do pracowni lekcyjnych oklejone zostały hasłami związanymi z tolerancją oraz z walką z agresją.

Uczniowie chętnie wzięli udział w akcji, sami dostrzegając potrzebę rozmawiania na tego typu tematy.