Relacja ze Społecznej Szkoły im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie:

W naszej szkole przeprowadziliśmy w dniu28 maja 2019 r. akcje "Klonowic wolny od mowy nienawiści". Objęliśmy nią klasy V a , V e, 8 j, 8 z i III klasę gimnazjum. Najmłodsi uczniowie to uczniowie klas V - oni jak dotąd nie mieli zajęć poświęconych temu zjawisku, co nie znaczy, że nie znają problemu mowy nienawiści.  Uczniowie przyznali, że dobrze czasami rozmawiać na trudne tematy, a zwłąszcza, jeśli dotyczą lub moga dotyczyć nas samych. Czasami zdarza się i w naszej szkole, że ktoś zachowa sie niewłaściwie, ale od tej pory nie może się tłumaczyc, że nic nie słyszał o mowie nienawiści. Zamierzamy takie akcje kontynuować w przyszłości.

Relacja z XXIX LO w Lublinie

W dniu 30 maja odbyła się akcja edukacyjna "Szkoła wolna od nieniawiści". Przeprowadziły ją uczennice klasy 1 c naszego liceum w klasach trzecich gimnazjalnych oraz w klasie 1 a LO. Klasa 1 c zajęcia dotyczące antydyskryminacji i zwalczania mowy nienawiści w szkole miały na jesieni - wynikało to z bieżących potrzeb klasy, a wówczas jeszcze nie wiedzieliśmy o projekcie CEO. Uczennice prowadziły warsztaty  z wykorzystaniem prezentacji i filmu dotyczące mowy nienawiści, w szkole przygotowano również gazetki przy wejściu do szkoły, na korytarzu trzeciego pietra i w sali oraz znak projektu - na wszystkich korytarzach. Rozmawialismy nie tylko o samym zjawisdku, ale tażke o naszych doświadczeniach w zwalczaniu mowy nienawiści, o tym, jak postrzegamy nasilenie mtego zjawiska w naszej szkole i przestrzeniu miasta Lublin oraz o tym, jak każdy z nas może jemu przeciwdziałać. Musimy przyznać, że nie są to pierwszy raz organizowane przez nas akcje, ponieważ nasza szkoła uczestniczyła w projekcie "Nienawiść. Jestem przeciw!", a w tym roku w styczniu po smierci Prezydenta miasta Gdańsk również w gazetce szkolnej i pogadankach rozmawialiśmy o tym zjawisku. Niepokojące jest jego nasilenie w ostatnich latach oraz to, że tak niewiele w tej kwestii robi wymiar prawa. No i jeszcze jedna kwestia, z ostatniego raportu - nowa nazwa wiele mówiąca o problemie " mowa pogardy". W tym dniu zorganizowaliśmy na dużej przerwie Kawiarenkę No Hate. Można bylo napić sie Herbatki Fair Trade, podyskutować o mowię nienawiści i uzupełnić kartę pocztowa przygotowana z tej okazji. Młodzież wyruszyła z tymi kartami do pokoju nauczycielskiego i Dyrekcji szkoły, prosząc o wpisy.