Nienawiść? Jestem przeciw!

Chcemy być szkołą wolną od nienawiści, dlatego w dniach 20-25 maja w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu zorganizowaliśmy tygodniową akcję poświęconą przeciwdziałaniu mowie nienawiści.

W klasach pierwszych odbyły się wykłady i warsztaty poświęcone tej tematyce. Zajęcia prowadzone były przez uczniów klas starszych (nadzorowane przez nauczyciela koordynatora, psychologa i pedagoga szkolnego). Na zajęciach młodzież uczyła się, czym jest mowa nienawiści, jakie są jej źródła i jej skutki dla poszczególnych osób, grup i całego społeczeństwa. Dyskutowaliśmy wyjaśniając pojęcia dyskryminacji, ksenofobii, cyberprzemocy, hejtu. Uczniowie rozwiązywali testy i quizy.

W ramach akcji przeprowadziliśmy konkurs na plakat i hasło wyrażające sprzeciw wobec mowy nienawiści. Tworzyliśmy własne filmiki i prezentacje multimedialne dotyczące przepisów prawnych i walki z tym zjawiskiem. Odpowiadaliśmy na pytanie, –czy każdy powinien reagować na mowę nienawiści, a jeśli tak, to dlaczego tego nie robimy?

Tydzień warsztatów szybko minął, ale pozostały przemyślenia i słowa nieżyjącego już polityka, premiera- Tadeusza Mazowieckiego „Można się różnić, można się spierać, ale nie wolno się nienawidzić.”