Nazwa projektu: "Szkoła wolna od nienawiści"

Projekt zaczęliśmy od dyskusji na temat języka nienawiści i jego siły. Pomysł był taki, aby uczniowie mogli  przekonać się, jak silną moc mają słowa. Na lekcjach wychowawczych młodzież przygotowała plakaty: jedne - były pełne haseł związanych z hejtem, na szarym papierze, drugie - były to hasła na białym papierze, zawierające pozytywne słowa, które można powiedzieć drugiej osobie. Z tych plakatów utworzyliśmy dwa tunele (tunel hejtu  i tunel wsparcia), przez które uczniowie przechodzili w statnim dniu projektu. Po przejściu tych tuneli, każdy zwiedzający otrzymał ankietę zawierającą pytania dotyczące odczuć jakie im towarzyły w tuneli wsparcia i w tunelu hejtu. Były również pytania dotyczące zasadności przeprowadzenia takiego projektu. Wielu uczniów przyznało, że przed tym doświadczeniem nie miało świadomości, jaką słowa mogą mieć siłę. Zdecydowana większość opowiedziała się za tym, aby edukacja o problemie jakim jest nienawiść była kontynuowana i szerzona wśród kolejnych pokoleń uczniów szkoły. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom planujemy, w przyszłym roku szkolnym, podejmować szereg działań, mających na celu dalsze uświadamianie i eliminowanie tych negatywnych zachowań wśród młodzieży. Tym bardziej że projekt spotkał się z przychylnym odbiorem lokalnych władz i mediów.