W ramach uczestnictwa  w akcji "Szkoła wolna od nienawiści" uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia oraz Technikum Mechanicznego uczestniczyli w warsztatach, które odbywały się na zajęciach  z wychowawcami poszczególnych oddziałów. Warsztaty dotyczyły tematyki mowy nienawiści a mowa/język nierówności autorstwa Pani Dominiki Cieślikowskiej. Dzieki zamieszczonym materiałom zgłebiliśmy  tematykę mowy nierówności i tego jak wpływa na  myślenie i psychikę drugiego człowieka.  Tekst zawiera dwanaście zadań/ ćwiczeń, między innymi:  analizę języka, powszechnych zwrotów i powiedzeń z antydyskryminacyjnej perspektywy, pytania nad językiem i jego funkcjami, także w kontekście seksizmu, rasizmu, etnocentryzmu, heteronormy itp.,  analizę przysłów i powiedzeń, analizę stosunku ludzi do języka równościowego, rozważania o języku wrażliwym na płeć, czy reagowanie na przejawy nierówności w języku niewerbalnym (symbolach). Uczestnicy warsztatów poszerzyli wiedzę z zakresu mowy werbalnej i niewerbalnej oraz w jakim stopniu potrafi ona oddziaływać na innych. Wielu z nich  z ogromnym zaskoczeniem przyjęło inforamcaję, iz nawet niewinne zwroty czy żarty mogą przynieść silnie niszczące żniwo wpływając destrukcyjniena somocenę i wiarę we własne mozliwości a w przypadku procesu długofalowego może doproawdzić do bardzo powaznych zaburzeń psychicznych. Wychowawcy ponadto poruszyli tematykę cyberprzemocy, jej definicję, wpływ a przede wszystkim odpowiedzialność karna za dopusczanie sie poszczególnym procederom.

W ramach podsumowania uczestnicy utworzyli plakat, który jest odzwierciedleniem ich interpretacji wobec mowy nienawiści.