W naszej szkole spotykają się dzieci i młodzież z różnych stron Polski. Wszyscy mają problemy zdrowotne, ale robimy wszystko by panowała tu przyjazna atmosfera i dzieci nie odczuwały tęsknoty za rodzinami. Przeprowadziliśmy zajęcia i pogadanki na temat Bezpiecznej szkoły, wolnej od nienawiści. Wykorzystaliśmy materiały ze strony CEO.Dzieci obejrzały filmy edukacyjne. W czasie zajęć świetlicowych wykonały plakaty i zaprojektowały zakładkę do książki, którą rozdawały wszystkim kolegom i koleżankom oraz pracownikom szkoły i szpitala. Plakaty powiesiliśmy na szkolnej gazetce, którą mogą obejrzeć zarówno przebywające u nas dzieci, jak i wszyscy, którzy ich odwiedzają.