Akcja „Szkoła wolna od nienawiści” przebiegała w naszym ośrodku wielotorowo.

Trzy klasy wzięły udział w warsztatach profilaktycznych pod hasłem „Mowa nienawiści” – jesteśmy przeciw. 

Grupy wychowawcze podczas zajęć z wychowawcą przygotowywały swoje prezentacje na temat SIŁY DOBREGO SŁOWA. Efektem działań były piosenki, scenariusze krótkich scenek i filmiki z poztywynym przekazem.

Wszystkie wychowanki ośrodka oraz wychowawcy i nauczyciele mieli zaś okazję obejrzeć przedstawienie pt. „Klub Anonimowych Ludożerców”, którego premiera odbyła się 6 czerwca, w szkolny Dzień Patrona. Scenariusz przedstawienia napisany został wspólnie  przez nauczycieli i wychowanki. Składały się nań autentyczne bądź wymyślone przez dziewczęta przypadki naszego codziennego ludożerstwa – agresji słownej, braku kultury, skupienia tylko na sobie. Elementem spajającym całość były wiersze wybitnych polskich poetów, w tym słynny „List do ludożerców” Tadeusza Różewicza, podejmujące problematykę komunikacji międzyludzkiej. 

Od mieisąca wychowanki pracowały nad listami do przyszłych pokoleń. Podczas uroczystości odczytane zostały  te najciekawsze, wybrane spośród kilkunastu.  W tym roku ich mottem była SIŁA DOBREGO SŁOWA. Listy te zostały następnie umieszczone w kapsule czasu. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał od wychowanek dobrą myśl – cukierek z mądrą, motywującą sentencją.   

A o tym, że ludzi dobrej woli jest więcej i że dobro ma szansę wygrać, świadczyły tasiemki z dobrymi uczynkami wypisanymi przez wszystkich uczestników uroczystości, które zdobią teraz drzewa w bialskim parku.

Akcję „Szkoła wolna od nienawiści” koordynowały: Iwona Krasowska, Marta Ślazyk, Hanna Sotek.

Wiktoria i Julia z przesłaniem od Ireny Sendlerowej.
 
Patrycja i Julia czytają listy do przyszłych pokoleń.
Na spotkaniu w Klubie Anonimowych Ludożerców.
 
Listy trafiają do kapsuły czasu.
Dobre uczynki - każda wstązka to kolorowy kawałek dobra:)