Załączniki polskie

Moduł 1

 

Moduł 2

Moduł 3

Moduł 4

Czym jest mowa nienawiści?

Mowa nienawiści – jak to działa?

Strategie przeciwdziałania mowie nienawiści

Inspiracje do działania

 Zał 1: Zrozumieć mowę nienawiści

 Zał 2: Przestępstwa z nienawiści. ppt

 Zał 3: Ćwiczenie: say it worse

 Zał 1: Stereotypowe myślenie a język potoczny

 Zał 1: Poznaj regulamin – zgłoś nadużycie

 Zał 2: Ćwiczenie:  Jak radzić sobie z cyberprzemocą?

Zał 3: Zgłoś nadużycie

 Zał 1:Ścieżka edukacyjna

 Zał 2: Broszura