W akcji "Szkoła wolna od nienawiści" w terminie od 28 kwietnia do 12 czerwca wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

 

Wszyscy wychowawcy klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum na godzinach wychowawczych pracowali z materiałami ze strony "Szkoła wolna od nienawiści".

Uczniowie klasy 3 B gimnazjum wykonali gazetki na korytarzach szkolnych.

Uczniowie klas 3A i 3 B gimnazjum przygotowali plakaty "Stop mowie nienawiści". 

Dnia 12 czerwca odbył się Dzień bez nienawiści. Klasy 7 a, 7c, 8a, 3a i 3b i 2B LO obejrzały materiały z "ŻYWEJ BIBLIOTEKI" . Uczniowie  z p. Katarzyną Branicką-Karczmarczyk na informatyce dyskutowali "Jak przeciwdziałać mowie nienawiści i hejtowi?" Pedagog szkolny Maria Prusińska prowadziła mediacje i uczyła umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych z uczniami mającymi trudności z wyrażaniem emocji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Natomiast klasy 3a i 3b gimnazjum wzięły udział w warsztatach z p. psycholog Ewą Pudłowską na temat:  Czy jesteśmy tolerancyjni?