Edukacja antydyskryminacyjna. Nowe narzędzie!

 

Szukasz niebanalnych narzędzi do wykorzystania w edukacji antydyskryminacyjnej? Skorzystaj z naszych kart do analizy mechanizmów psychospołecznych. Pozwolą one w prosty sposób pokazać konsekwencje takich zjawisk jak wykluczenie, mowa nienawiści czy teoria spiskowa. Materiał wraz z instrukcją i przykładowym scenariuszem lekcji można bezpłatnie pobrać z naszej strony.

Karty to zbiór 12 infografik z podstawowymi definicjami mechanizmów psychospołecznych, które uruchamiają się w relacjach międzygrupowych:

my/oni, stereotyp, uprzedzenie, wykluczenie, dyskryminacja, mowa nienawiści, piramida nienawiści, dehumanizacja, kozioł ofiarny, teoria spiskowa, efekt widza, etnocentryzm.

Szczególnie przydadzą się na lekcji historii lub wiedzy o społeczeństwie do:

  • analizy i interpretacji wydarzeń historycznych (dot. relacji grupy większościowej z mniejszościami),
  • dyskusji o bieżących wydarzeniach i konfliktach społecznych.

Karty mogą posłużyć do pracy indywidualnej lub w grupach. Pozwalają poznać lub pogłębić wiedzę o mechanizmach związanych z dyskryminacją, a także zachęcają do dyskusji i refleksji nad własnymi przekonaniami i postawami w sytuacjach międzygrupowych.

Do pobrania:

Karty powstały w ramach projektu Re:Memory – multimedialne historie lokalne.
Autorka: Hanna Zielińska, współpraca merytoryczna: Małgorzata Leszko, projekt graficzny: Edyta Ołdak.

Pozostałe materiały edukacyjne programu znajdziesz tutaj.