Materiały pomocnicze do programu Re:Memory

Poniżej znajdą Państwo przygotowane w Centrum Edukacji Obywatelskiej materiały pomocnicze do programu Re:Memory. Mamy nadzieję, że okażą się one pomocne w podejmowaniu tak zagadnień tak historycznych, jak i współczesnych w kontekście relacji międzygrupowych. 

 

Nasze propozycje to: 

 scenariusze lekcyjne na temat wielkich wyzwań historii oraz pamięci pierwszej połowy XX w.: genezy nazizmu, antysemityzmu i innych problemów społecznych w II RP, postaw ludności polskiej wobec Holokaustu, a także powojennych przesiedleń i migracji; 

 karty do analizy mechanizmów psychospołecznych związanych z relacjami międzygrupowymi wraz z instrukcją oraz scenariuszem lekcji; 

 dostosowany do programu Re:Memory „medialny smartfon” – narzędzie do analizy źródeł, również wraz z instrukcją i przykładowym materiałem; 

 artykuły ekspertów i ekspertek CEO o tworzeniu wciągających opowieści, radzeniu sobie z trudną przeszłością oraz lokalnych działaniach w sferze publicznej. 

 

 

Projekt graficzny i skład materiałów: Edyta Ołdak 

Koordynacja: Łukasz Bertram, Jan Bliźniak

Redakcja: Łukasz Betram, Klaudia Golon

Współpraca: Anna Jakubisiak, Małgorzata Leszko

 

 

Scenariusz lekcji: Narodziny nazizmu 

Autorzy: Tomasz Skonieczny, Agnieszka Subik-Skonieczna

 

Scenariusz lekcji: Antysemityzm w II RP

Autorka: Maria Pawlak

 

Scenariusz lekcji: Społeczeństwo II RP

Autorka: Maria Pawlak

 

Scenariusz lekcji: Wojenne postawy Polaków wobec Holokaustu

Autor: Jacek Staniszewski

 

Scenariusz lekcji: Postawy wobec Zagłady 

Autorka: Marta Eichelberger-Jankowska

 

Prezentacja: Załącznik nr 1 do scenariusza Marty Eichelberger-Jankowskiej

 

   

Scenariusz lekcji: Powojenne migracje 

Autorka: Maria Pawlak

 

   

Scenariusz lekcji: Mechanizmy psychospołeczne w działaniu

Autorka: Dominika Cieślikowska

 

 

Karty do analizy mechanizmów psychospołecznych

Zestaw 12 kart do analizy mechanizmów takich jak kozioł ofiarny, etnocentryzm czy efekt widza. Karty w wersji drukowanej otrzymają Państwo jesienią, po otwarciu szkół. Wersję niniejszą mogą Państwo wykorzystać jeszcze w tym semestrze w nauczaniu zdalnym. Autorka: Hanna Zielińska; współpraca merytoryczna: Małgorzata Leszko. 

 

Karty do analizy mechanizmów psychospołecznych – instrukcja

Instrukcja do kart.

 

 

 

 

Karty do analizy mechanizmów psychospołecznych – scenariusz

Propozycja wykorzystania kart: analiza tekstu na temat getta ławkowego na polskich uczelniach w latach 30. XX w. Opracowanie: Hanna Zielińska, współpraca: Małgorzata Leszko. 

 

 

 

 

 

 

„Medialny smartfon” – karta

Narzędzie edukacyjne do krytycznej analizy źródeł (np. materiałów prasowych) w oparciu o pięć pytań. 

 

„Medialny smarfton” – instrukcja 

Opracowana przez Maję Dobiasz–Krysiak iInstrukcja do „smarftona” wraz z przykładowym wykorzystaniem do analizy pierwszej strony gazety z 1937 r.  

 

 

Alicja Pacewicz – Odkrywamy trudne lokalne historie

Tekst współzałożycielki CEO na temat wyzwań związanych z zajmowaniem się historią lokalną. 

 

Jarosław Kopeć – Jak opowiedzieć dobrą historię

Przeznaczone dla uczniów i uczennic porady dziennikarza „Gazety Wyborczej” na temat konstruowania narracji reportażowej. 
 

 

Maja Dobiasz-Krysiak – 10 sposobów na twórcze działanie 

Tekst ekspertki CEO w dziedzinie animacji kultury z propozycjami mini-aktywności w lokalnej przestrzeni publicznej. 

 

Piotr Ulatowski – Wokół trudnych tematów z historii najnowszej

Artykuł nauczyciela historii, wyróżnionego Nagrodą im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” o jego doświadczeniach pracy nad złożonymi zagadnieniami historii XX w. 

 

Dominika Cieślikowska  Poruszanie trudnych współczesnych problemów na lekcjach z młodzieżą

Materiał opisuje metody i strategie pracy z młodzieżą przy omawianiu aktualnych, często kontrowersyjnych tematów, które są obecne w życiu publicznym.