Filmy o dziewczynach

Równe/Różne. Wspieranie równości płci w szkołach

Filmy edukacyjne – opracowanie metodyczne

Obejrzyj z uczniami i uczenicami trzy filmy pokazujące kobiety w niestandardowych rolach. Zacznij od filmu 1. „Daria, motornicza”, potem obejrzyjcie film 2. „Anita, Iga i Zosia, piłkarki”, a skończcie dyskusję na filmie 3. „Julia i Ania, duet Julianna Płaczysko”.

Przed i po każdym z filmów zadaj pytania z listy poniżej i przeprowadź dyskusję klasową. Pytania ułożone są od najłatwiejszych, do bardziej skomplikowanych, dlatego gdy pracujesz z młodszą młodzieżą, możesz wybrać te, które najbardziej pasują.

Zanim przejdziecie do pracy upewnij się, że twoja grupa zna pojęcia „stereotyp” i „uprzedzenie” oraz „dyskryminacja”.

 1. Daria, motornicza
  Słowa kluczowe: #zawód #praca #wzmacnianie
   
 2. Anita, Iga, Zosia
  Słowa kluczowe: #sport #hobby #walka
   
 3. Julia i Ania, duet Julianna Płaczysko

  Słowa kluczowe: #graffiti #aktywność społeczna #dawanie głosu

Przeczytajcie też dział Dyskusje, a przede wszystkim komentarz Olafa Rodowalda, trenera i prezesa UKS MTE Milanówek, który mówi o roli samorządów w kreowaniu równego dostępu do sportu.