30 Listopada 2020

Zapomniani bohaterowie, wspomnienia wielokulturowości, niezwykłe lokalne historie – o tym uczniowie i uczennice stworzyli ciekawe reportaże multimedialne. Wszystkie dostępne są na Padlecie.

27 Listopada 2020

Skorzystaj z bezpłatnych materiałów edukacyjnych CEO promujących życzliwość!

10 Listopada 2020

Praktyczne warsztaty z użycia kart mechanizmów psychospołecznych oraz webinar o współczesnych formach reportaży. Zarejestruj się na wydarzenia programu Re:Memory!

10 Września 2020

Skorzystaj z naszych kart do analizy mechanizmów psychospołecznych, aby w ciekawy sposób poprowadzić lekcję w ramach edukacji antydyskryminacyjnej.

Strony